Babi Del : Ward Geni

Yn dilyn llwyddiant aruthrol y gyfres gyntaf o Babi Del: Ward Geni, mae Cwmni Teledu Chwarel ar fin dechrau eu hail gyfres, ac yn chwilio am ferched beichiog i gymryd rhan.


Gallwch fod o unrhywle yng Nghymru, dim ond i chi neu eich partner siarad Cymraeg.

Bydd tâl am gymryd rhan, a ffilm o’r geni i’w thrysori am byth! 

Llenwch yr holiadur isod, anfonwch neges i'n tudalen Facebook ni, neu cyswllt am fwy o wybodaeth!

babidel@chwarel.com
01766 523522 
 

||

Following the phenomenal success of the first series of Babi Del : Ward Geni, Chwarel are about to start their second series, and are looking for pregnant women to take part.
You can be from anywhere in Wales, and you or your partner must speak Welsh.
There is a generous fee for taking part, and a film of the birth to treasure forever!
Fill in the questionnaire below, send a message to our Facebook page, or contact for more information!

babidel@chwarel.com
01766 523522

Fields marked with * are required.